พระมหาสกล ฐานวุฑโฒ

ธรรมะพระมหาสกล ฐานวุฑโฒ

หากชาติย่อยยับอับจน

ดังที่จะเห็นได้ว่า เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบลง ประเทศญี่ปุ่นแพ้สงครามโลก ถูกระเบิดนิวเคลียร์ทำลายล้างสองเมืองใหญ่ ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกอย่างยับเยิน สภาพแบบนี้ถูกมองว่า ประเทศญี่ปุ่นคงบอบซ้ำไปไม่ต่ำกว่า 200 ปี แต่ภายในระยะเวลา 20 กว่าปีเท่านั้น ญี่ปุ่นฟื้นขึ้นมาเหมือนกับมีปาฏิหาริย์ หากว่าเป็นมนุษย์ คงพิการไปตลอดชีวิต แต่ทรัพยากรมนุษย์ ผู้คนกลับแข็งแกร่งกว่าชาติใดในเอเชีย ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศดีเหลือเกิน มีค่านิยมที่ดี เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งยวด

Read More
ธรรมะพระมหาสกล ฐานวุฑโฒ

พ่อค้า ข้าราชการ นักการเมือง

คำว่าหวยนี้มาจากคำสามคำ นั่นคือ ห มาจากคำว่า หายนะ ฮึกเหิมตอนเช้า ว มาจากคำว่า วอดวาย วุ่นวายตอนเช้า ย มาจากคำว่า ย่อยยับ ยับเยินตอนสาย

Read More
ธรรมะพระมหาสกล ฐานวุฑโฒ

กรรมกับการโกง

การฉ้อฉล ฉ้อราษฎร์ ลักเปลี่ยน ลักขโมย หรือด้วยกลวิธีใดที่ไม่ถูกต้อง ที่เป็นการผิดกฎหมาย สิ่งเหล่านี้สร้างความเสียหายอย่างมาก ต่อตนเองและต่อสังคมที่เราอยู่และความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ เป็นการทำลายประเทศชาติให้เสียหาย ทำลายระบบการเมือง การปกครอง ดังจะเห็นว่าประเทศของเรามีการรัฐประหารบ่อยครั้ง ข้ออ้างที่สำคัญก็คือ การทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐมนตรี

Read More
ธรรมะพระมหาสกล ฐานวุฑโฒ

เครื่องแบบของคนดี

ดังนั้น เกิดมาแล้วควรที่จะเร่งรีบสร้างความดีงามให้ ทำลูกให้ลูกหลานดู กตัญญูให้ลูกหลานเห็น เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ลูกหลาน เห็นระลึกถึงมีแต่ผู้คนอยากเข้าใกล้ ยามอยู่ให้มีผู้เลี้ยงกาย ยามตายให้มีผู้เลี้ยงวิญญาณ ยามอยู่ให้มีผู้อุปัฏฐาก ยามจากให้มีคนอาลัย

Read More
ธรรมะพระมหาสกล ฐานวุฑโฒ

ผลของความดีบางทีคาดไม่ถึง

การทำความดีนั้น หากสามารถทำตามหน้าที่พึงกระทำได้เป็นคุณงามความดีอย่างหนึ่ง บางครั้งความดีนั้นอาจจะตอบแทนส่งผลที่เราไม่ทราบ เช่นการไม่ได้ยินคำว่ากล่าวร้าย นินทา จากผู้มุ่งร้าย บางครั้งบางทีความดีที่เราทำนั้น อาจจะส่งผลให้ครอบครัวของเรามีความสุข อบอุ่น ร่างกายของเรามีความแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอยู่บนความถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดี ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ร่วมกันป้องกันการทุจริต ต่างๆ เพื่อให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติมีความเจริญ

Read More